Asigură suport pentru softurile Bit Soft prin preluarea, documentarea și rezolvarea cererilor clienților respectând standardele interne de calitate (SLA-uri), indicatorii de performanță, fluxurile si procedurile interne;

Înțelege modul de lucru al clientului și oferă soluții de business și/sau operaționale;

Rezolvă corect și definitiv solicitările de la clienți;

Documentează modul de rezolvare a solicitărilor venite din partea clienților;

Participă la diferite ședințe interne și/sau cu clienții Bit Soft;

Colaborează cu restul colegilor din propriul departament sau alte departamente pentru diferite proiecte.

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Cart

Share