Applications have closed

Rolul tău este de a:

–         Înregistra operațiunile contabile în programul de contabilitate (achiziții, vânzări, deconturi, bancă, mijloace fixe);

–         Arhiva documentele financiar-contabile;

–         Întocmi declarațiile lunare/trimestriale pentru ANAF, împreună cu colegii din echipă;

–         Întocmi situațiile financiare, care vor fi mai apoi verificate de superiori;

–         Rezolva prompt solicitările clienților și furnizorilor, privind fișele de cont și solduri;

–         Comunica și colabora cu colegii pentru rezolvarea diverselor situații apărute;

–         Pregăti lunar rapoarte privind activitatea financiar-contabilă și de gestiune;

–         Acordare de suport la inventarul anual sau ori de câte ori este nevoie;

–         Monitoriza rezultatele echipei și de a dezvolta acțiuni corective pentru îmbunătățirea performanțelor.

Tagged as: accounting, management accounting, TAX

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Cart

Share